Mojžíš bere hůl na dlouhý odpal, odpálí..... míček letí, letí, už už padá do vody, když tu se voda rozestoupí, micek se odrazí ode dna a dopadne na green. Mojžíš ho dojde a doťukne do jamky.

Na řadě je Ježíš. Odpálí.... míček padá do vody, ale nepotopí se. Ježíš přejde po hladině až k němu, odpálí a micek padá do jamky.

Hraje pan v kostkovaném saku. Odpálí... míček letí, padá do vody. V tom ho zachytí ryba do tlamy. Než se stačí ponořit, uloví rybu dravý pták a letí s ni i s míčkem pryč. Ozve se výstřel - myslivec střílí po ptákovi. Netrefí, ale pták se lekne, pustí rybu, ryba pustí míček a ten spadne do jamky.

Ježíš se podívá na pána v kostkované košily a říká: "Ale tak tati, přišli jsme si zahrát golf nebo machrovat?"