Asi většina z vás tuhle modlitbu zná, ale dneska večer při modlitbě mě teprve trklo, že v ní pokaždé zmiňujeme ctnosti. Co si představujete pod tím "Ctnostem svatým mě vyučuj"?


Anděle Boží, strážce můj,
rač vždycky být ochránce můj:
mě vždycky veď a napravuj,
ke všemu dobrému mě vzbuzuj.

Ctnostem svatým mě vyučuj,
ať jsem tak živ, jak chce Bůh můj.

Tělo, svět, ďábla přemáhám,
na tvá vnuknutí pozor dávám.

A tak s tebou ve spojení
ať vytrvám do skonání,
po smrti pak v nebi věčně
chválím Boha ustavičně.
Amen.