Řešíme teď s Realizačním týmem otázku zda se pustit nebo nepustit do akce, kterou jsme nazvali Impulz 2009.

 


Co by měl být Impulz 2009

Jednoduše řečeno Impulz 2009 by měl být impulzem pro vysokoškoláky, aby jednak vytvořili nová společenství, druhak aby se poznali a věděli o sobě (např. na kolejích, fakultách...).

Jak by to mohlo proběhnout? Například, že na fakultách, kolejích, ve čtvrtích kde bydlí vysokoškoláci by proběhla nějaká akce, kde by se mohli potkat věřící studenti. Ne nějaká megaakce, ale třeba palačinková párty, kde se sejde 20 věřících studentů a budou se moct vzájemně poznat a navázat přátelství na místě, které je spojuje. Aby se o tom dozvěděli všichni, udělala by se k tomu patřičná reklamní kampaň (nejen skrz signály.cz) a akce by byly směřované do první poloviny října.

Proč?

 

  • Mohla by vzniknout nová společenství studentů, kteří by se podporovali v duchovním růstu v období studia na vysoké škole.
  • Vysokoškoláci, zvlášť prváci, by se mohli dozvědět o křesťanských aktivitách v daném městě a lépe tak prožívat v tomto městě společenství církve
  • Pokud by se poznali třeba 2 lidé, kteří by spolu absolvovali nějaký předmět kde se řeší nějaký projekt, mohli by si troufnout řešit nějaký s křesťanskou tématikou (na který by si netroufli, když by nevěděli, že ten druhý je taky věřící).
  • Je to projekt nejbližší cílům signály.cz - tedy podpora setkávání mladých věřících v reálném světě.
  • Poslední, ale rozhodně ne nejmíň důležitý. Návštěva papeže má být impulzem pro českou církev. Když se chce papež setkat s vysokoškoláky, tak tím spíš to má být impulz pro ně. Setkání se zástupci ekumenické rady církví pak podporuje ekumenický rozměr impulzu. O to by se měl Impulz 2009 opřít.

Co tomu brání?

Nedokážu pro to nadchnout další lidi. I když jsme uspořádali spolu s VKH ČR (respektive Brno) první schůzku, která byla velice plodná, nedokázal jsem udělat to, aby to neviselo na mně, abych nebyl jediný kdo se to snaží nějak popostrčit dopředu... Vedle konference, nové verze signály.cz (JP2), rozšiřování signály.cz life, mediální spolupráce s ostatními křesťanskými médii, vyhodnocením 2 let trvání signály.cz, personalistice, grantům atd. atd. prostě nemám sílu na to tenhle projekt hnát sám. Vojtec s majkiii toho mají teď taky spoustu.

Jestli bych měl být rozumný, měl bych tenhle projekt odpískat. Je ve mě však malá jiskřička naděje, že tenhle článek si přečte někdo, komu se ta myšlenka zalíbí tak, že by pro ní byl ochoten něco udělat. Teda nejen ochoten udělat něco, ale že by pro ní udělal hodně. Ale když ne, tak třeba za rok... alespoň jsem to zkusil...

Jak by to mohlo fungovat organizačně

Jen tak pro zasmání - na zmiňovaném setkání jsme rozdělovali jednotlivé role v Impulzu 2009 a já jsem to vizualizoval takto:

Tedy organizátoři - to je tým lidí, kteří by zajistili třeba distribuci plakátků, seskládali by informace a byli by v kontaktu s parťákama. Parťáků by bylo vždy několik (podle velikosti města) v daném univerzitním městě, kteří by motivovali další lidi - impulzáky, aby uspořádali nějakou tu akci na své fakultě/koleji...